Temat S 28. Słabości. Informacje ogólne

Wrocław
Polska

+48 604 514 545
szachmat.edu.pl

Słabe pola - to takie, dla których jeden z graczy utracił na stałe możliwość jego kontrolowania za pomocą piona i nie może odzyskać kontroli bez poważnych wysiłków (a nawet strat).

W OPRACOWANIU...

Strukturę pionkową można uznać za „szkielet” pozycji, a jej zrozumienie umożliwia obmyślenie dobrego planu gry.

Przypatrzmy się uważnie strukturze pionków przeciwnika (nie zapominając przy tym, że rywal analizuje rozmieszczenie naszych pionków!) i zadajmy sobie pytanie: czy można teraz lub późnej zaatakować niektóre pionki lub figury oponenta? Ale może uda się rozmieścić nasze figury na wysuniętych placówkach na szachownicy, skąd trudno je usunąć? To możliwe, jeśli w obozie przeciwnika są słabości. Czym jednak jest słabość? Tak określamy pole (zajęte albo nie przez bierkę), łatwe do opanowania przez jedną ze stron — a zatem niebronione albo strzeżone zbyt słabo.
Pozbawione obrony figury i pionki uważamy za słabe.

Słabości struktury najlepiej wykorzystać w obronie.
Pomimo tego że zazwyczaj to skoczek jest beneficjentem dziur lub słabych pól, to goniec (lub nawet wieża!) może równie dobrze znaleźć się na słabych polach.
 
Spójrz na poniższą partię.


Jedna słabość to za mało by wygrać partię, należy mieć 2-3.
 
1. Słabe przekątne
Liczenie wariantów