Temat Z 11. Końcówki z ciężkimi figurami - cz. 2/3 (K+W+p - K+W)

Wrocław
Polska

+48 604 514 545
szachmat.edu.pl

W końcówce typu: K+W+p - K+W bardzo ważne jest wzajemne ustawienie bierek. Od tego zależny, czy partia zakończy się remisem, czy zwycięstwem strony posiadającej piona.
Poniżej zobaczysz kilka typowych pozycji i odpowiadające im wyniki

 
I. Król strony słabszej na kolumnie pionka stojącego daleko od linii przemiany - pozycja Philidora
Spójrz na diagram poniżej.
Król strony słabszej (czarne) kontroluje pole przemiany i stoi na kolumnie marszu piona.
Szansa na zwycięstwo białych to marsz króla białych w kierunku króla czarnych i budowanie siatki matowej.
Czarne, aby temu zapobiec, winny kontrolować drugą linię przed swoim królem (szósta linia), tj. nie wpuścić tam króla białych, a w przypadku kiedy zasłoni się swoim pionkiem, przejście do wiecznego szachowania.
 
 
 
II. Król strony słabszej na kolumnie pionka stojącego daleko od linii przemiany - metoda krótszej / dłuższej strony
Czasami nie jest możliwe ustawienie pozycji Philidora, ale jest możliwość uratowania remisu.
Spójrz na diagram poniżej. Na posunięciu są czarne.
Król strony słabszej (czarne) kontroluje pole przemiany i stoi na kolumnie marszu piona.
Szansa na zwycięstwo białych to również marsz króla białych w kierunku króla czarnych i budowanie siatki matowej.
Ale tym razem czarne, bronią się inaczej. Czarna wieża idzie na pole b1 - staje po stronie dłuższej od kolumny piona. Co to znaczy?
Pion stoi na kolumnie "e". Do prawego boku ma cztery pola, a do lewego pięć pól. Lewa strona nazywana jest dłuższą stroną, a prawa krótszą.
 
III. Manewr obejścia
Zobacz na diagram poniżej.
Biały pion i król zablokowały czarnego króla (zbudowały siatkę matową). Czarna wieża nie opuszcza ostatniej linii i w ten sposób broni się przed matem. Jak zatem białe mogą wygrać? Stosując manewr obejścia!
 
 
 
IV. Motyw patowania i wiecznego szachowania
W poniższym przykładzie strona słabsza broni się szukając pata lub szukając możliwości wiecznego szachowania.
 
V. Król strony słabszej nie kontroluje pola przemiany
W poniższym przykładach król strony słabszej i wieża, nie kontrolują jednocześnie pola przemiany i białym udaje się zrealizować przewagę.
W tym przykładzie czarna wieża kontroluje pole przemiany, a czarny król już nie.
 
VI. Walka o pola kluczowe, osłaniające znaczenie wieży
W tym przykładzie czarna wieża nie może wiecznie atakować białego króla, który zajmuje pola kluczowe, dlatego iż ochrania go własna wieża
 
W tym przykładzie czarna wieża odcina białego króla od możliwości zajęcia pól kluczowych, biała wieża nie ochrania swojego króla
 
VII. Pozycja Luceny, osłaniające znaczenie wieży
W tym przykładzie białe, aby wygrać, muszą przesunąć piona o jedno pole do linii przemiany. Król musi zejść z kolumny piona. Jak to zrobić?