Końcówki wieżowe (K+W - K+p+p; zdwojone piony)

Wrocław
Polska

+48 604 514 545
szachmat.edu.pl

W końcówkach kiedy występują zdwojone piony wygrywa się łatwo, kiedy król strony silniejszej jest przed pionami. Łatwo strona silniejsza wygrywa.Wieżą się wytempuje i wybija piony. Kiedy król strony pionkowej jest przed pionami szukamy wieżą motywów matowych.