Końcówki wieżowe (K+W - K+p+p; rozdzielone piony)

Wrocław
Polska

+48 604 514 545
szachmat.edu.pl

Wieża z rozdzielonymi pionami radzi sobie lepiej, ale żeby wygrać z pionami zaawansowanymi nie może ich zbijać inaczej, jak tylko kontrolując ostatnią linię. Dla pionów niezaawansowanych przydaje się reguła spychania wieżą króla słabszej strony przed własnego piona. Dobrą metoda jest też metoda odcinania wieżą od wolnego piona i nie ma znaczenia czy jest to własny pion, czy pion przeciwnika.