Temat P 18. Taktyka: związanie

Wrocław
Polska

+48 604 514 545
szachmat.edu.pl

Związanie ma miejsce wtedy, kiedy atakowana bierka mniejszej wartości nie może się ruszyć, ponieważ wystawiłaby na atak bardziej wartościową figurę, znajdująca się za nią.
Taką wartościową figurą najczęściej jest król, który nie może być odsłonięty na szacha.
O bierce, która została złapana w taką pułapkę, mówimy, że jest związana.

Zadania na lekcji
Ustawiaj bierki jak na diagramach poniżej.
Zadanie 1.
Czarny skoczek jest związany na ostatniej linii, ponieważ zasłania króla.
Zadanie 2.
Czarny goniec wiąże białą wieżę zasłaniającą króla. Biała wieża nie może się ruszyć, ponieważ król znalazłby się pod szachem. Goniec grozi zbiciem wieży. Czy białe mogą się obronić przed stratą wieży? Nie! Kiedy król próbuje bronić wieży K d3, pionek czarnych "napada" na związaną wieżę d5!
Zadanie 3.
Czarny goniec związał białego skoczka. Nie stanowi to jednak problemu. Skoczek i goniec stanowią mniej więcej tę samą wartość (po 3 punkty), a skoczek jest broniony przez pionka. Jest to nieszkodliwe związanie.

Zadanie 4.
Wykonaj posunięcia: 1. e4 e5 2. Sf3 Sf6 3. S:e5 S:e4 4. Sf3 Sc6 i przejdź do posunięć poniżej.
Białe postawiły hetmana na e2 (5. H e2) i związały skoczka. Skoczek nie może odejść, bo odsłoniłby szacha.
Czarne,postanowiły bronić się przed związaniem, ale zrobiły to źle. 5. ...d5 owszem broni skoczka, ale wciąż nie może on odejść. Dlatego białe zaatakowały go pionkiem: 6. d3!
Prawidłowa obrona przed związaniem to: 3. ...H e7. Czarne postawiły za atakowanym skoczkiem bierkę tej samej wartości, skoczek jest broniony, a dodatkowo hetman przesłonił króla. Dlatego po ataku 4. d3 czarne mogą spokojnie odejść: 5. S f6

Zapamiętaj!
Tylko gońce, wieże i hetmany mogą wykonać związanie.
Jeżeli związałeś bierkę przeciwnika, to szukaj sposobów ataków na tę bierkę.
Obroną przed związaniem jest postawienie za związaną bierką bierki o takiej samej lub niższej wartości jak bierka atakująca. Bierka, którą stawiamy, musi też bronić bierki związanej.
 
Na diagramie obok na białe własnie zagrały Gg6
Zauważ, że związanie dokonuje się nie tylko po to by bić związaną bierkę, ale by sparaliżować działania przeciwnika i tym samym zyskać czas na poprawę swojej pozycji.


Zadania do domu
Ustaw pozycję, jak na poniższych diagramach. Sprawdź kto jest na posunięciu. Wskaż najsilniejsze związanie.
Zadanie 1
Zadanie 2
Zadanie 3
Zadanie 4
Zadanie 5
Zadanie 6

Zadania - odpowiedzi: 1. G d4 2. W c8 3. W d7 4. W e8 5. H g4 6. G g2